Safia Abdi Haase om kvinners muligheter i Norge (Nettarrangement)

Arrangementsinformasjon

Bli med oss i vårt digitale rom: http://bit.ly/samanpånett Du trenger ikke billett for å delta. Safia Abdi Haase skal snakke om hvilke muligheter kvinner har i Norge. Hun er etnisk somalisk og norskutdannet sykepleier og har vært ansatt i Stiftelsen Amathea siden 2005. Der jobber hun med kvinnehelse, med dybdefokus på somaliske kvinner og FGM (kjønnslemlestelse).

Alenemoren Safia kom til Norge som kvoteflyktning i 1992. Hun har vist en unik vilje til å finne sin egen plass i det norske samfunnet, som kvinne, mor og samfunnsborger, og har blitt en stemme man legger merke til.

Safia er ikke bare er en rollemodell for innvandrerkvinner. Hun greide på kort tid, i en helt ny kultur å sette seg mål og oppfylle sine drømmer. Hun har inspirert kvinner og menn over hele Norge, og vært en veiviser for mange som ønsker større kunnskap om innvandring og integrering.

Safia er en kjent foredragsholder, inspirator og aktivist i integreringsarbeidet og for kvinners rettigheter. Safia er stadig på reise i Norge og internasjonalt og er en ettertraktet foredragsholder. Engasjerende. Provoserende. Kunnskapsrik.

Safia har mottatt flere priser for sitt arbeid, og i 2014 ble hun utnevnt til ridder av 1.klasse av St. Olavs orden. Gå ikke glipp av dette unike foredraget fra en av Norges mest anerkjente foredragsholdere på dette temaet. Prosjektet  "Sammen på nett" er støttet av Gjensidige Stiftelsen og har som mål å få flere til å kunne kommunisere digitalt.  

kvinner
innvandrerkvinner
kvinneroller