Leselyst 18.mai

Arrangementsinformasjon

Læraren og bokelskaren Gregorius reiser frå jobb og heim på jakt etter ei kvinne, men også for å finna ut meir om motstandsmannen og legen Amadeu de Prado. Salazars Portugal er prega av undertrykking og mistru der ein ikkje kan stola på korkje vener eller fiendar. Boka har vore samanlikna med Sofies verden, sidan ho tar opp dei store filosofiske spørsmåla om mål og middel. Til dømes: Kan eit drap forsvarast dersom det reddar livet til mange andre?

Velkommen til leselyst! Arrangementet har få plassar. Difor ber me deg om å seia frå viss du ikkje kan komma likevel. Då kan me gi plassen vidare til andre.  

 


 

bok
leselyst
lesing

Ansvarsfraskrivelse

Vi tar forbehold om endringer i programmet.