page view image

Det magiske skrinet

En forestilling med fortelling sang og musikk av Nina Næsheim

Informasjon
event image

Har du hørt om det gamle magiske skrinet som Nina arvet sin morfar? Han var sjømann og reiste rundt på de syv hav! Det gamle magiske skrinet inneholder små ting med historier fra fjern og nær, for liten og for stor. Av og til skjer det at det gamle skrinet rett og slett ikke vil åpne seg, og da må det litt magi til…  

forestilling barn musikk sang

Ansvarsfraskrivelse

Vi tar forbehold om endringer i programmet.