AVLYST! Leselyst1

EVENT INFORMATION

AVLYST! Denne «road-trip»-romanen har 50-talet og USA som bakteppe. Den vaksne Reuben minnest opplevingar frå barndommen – den gongen han og familien var på leiting etter storebror. Historia er tragisk, men blir formidla med mykje varme og personane du blir kjent med, er nokre du vil ha med deg lenge. «Vi har altså med en forfatter å gjøre som husker barnet i seg selv og makter å behandle så vel fortredeligheter som komikk med like deler alvor og skjeve smil.»

Velkommen til leselyst! Arrangementet har få plassar. Difor ber me deg om å seia frå viss du ikkje kan komma likevel. Då kan me gi plassen vidare til andre.  

 

bok
leselyst
lesing

Waiver

Vi tar forbehold om endringer i programmet.