page view image

Foreldrekveld med foredrag av Linda-Merethe Øye m.fl.

Information
event image

For voksne

Åpner kl. 17 Stander med informasjon om tilbud til foreldre og ungdom i Klepp

Foredrag kl. 18 - 20

Foredrag med Linda-Merethe Øye: "Fra offer til kriger" 

Korte foredrag med blant andre kommunens politikontakt

Enkel servering

Arrangeres i samarbeid mellom Klepp næringsforening, Jærhagen, Klepp kommune og Politikontakten.

foreldre foreldrekveld foreldrerollen psykiskhelse

Waiver

Vi tar forbehold om endringer i programmet