page view image

Trygge voksne - tryggere ungdom

Information
event image

Trygge voksne - tryggere ungdom med Guro Brakestad

Dette foredraget er fylt med gjenkjennelige historier, mye humor og varme, forskning omkring barn og ungdom, foreldrekultur og psykisk helse. Du får også mange gode verktøy for hvordan bygge en god og nær
relasjon til tenåringer - som varer langt utover tenåringsfasen. Hva trenger de unge når livet går dem imot, hva skaper håp og hva hjelper dem å ta selvstendige valg? Alt dette får du høre om i foredraget "Trygge voksne - tryggere ungdom".


Litt om foredragsholder:
Guro er tobarnsmor og jobber som familieterapeut, ved siden av å  være samtaleterapeut for studenter.  Hun har særskilt kunnskap om hvordan ulike familiære og  samfunnsmessige  diskurser er påvirkende for den rollen vi inntar i relasjon til  andre,  enten det er en vennerelasjon, parrelasjon, foreldrerolle, eller i hjelperrollen.

Hun har også etablert Samtaleverkstedet – et foredrag og veiledningsforum, og reiser landet rundt og holder foredrag for ungdom,  studenter, foreldre og andre som står i relasjon til barn og unge.  


barn ungdom relasjoner foreldre foreldrerollen

Verzichtserklärung

Vi tar forbehold om endringer i programmet.